Zespoły Hufcowe

Komenda Hufca

 • hm. Michał Wnuk – komendant; michal.wnuk@zhp.net.pl
 • hm. Jolanta Dudek – skarbnik
 • phm. Natalia Gajda – zastępca komendanta ds. promocji i wypoczynku
 • phm. Aleksandra Sarniak – zastępca komendanta ds. pracy z kadrą
 • pwd. Natalia Królik – zastępca komendanta ds. organizacyjnych
 • pwd. Aleksandra Kleszcz – członek komendy ds. specjalności
 • pwd. Klaudia Artecka – członek komendy ds. programu

Komisja rewizyjna

 • phm. Paweł Kokoszka – przewodniczący; rewizyjna@zawiercie.zhp.pl
 • pwd. Kacper Kajdan – z-ca przewodniczącego
 • hm. Dorota Latko – sekretarz

Komisja stopni instruktorskich

 • hm. Krystyna Czapla – przewodnicząca; krycza52@gmail.com
 • hm. Mariusz Rok – zastępca przewodniczącej
 • phm. Lidia Słaboń – członek
 • hm. Stanisława Zgryźniak – sekretarz
 • phm. Karolina Nocoń – członek

Zespół programowy

 • pwd. Klaudia Artecka – szefowa; klaudia.artecka@zhp.net.pl
 • pwd. Aleksandra Kleszcz
 • pwd. Aleksandra Serzysko
 • pwd. Kacper Kajdan

Namiestnictwo wielopoziomowe

 • pwd. Paulina Fidyk – szefowa; paulina.fidyk@zhp.net.pl
 • pwd. Agata Ślęzak – członek
 • hm. Maciej Wróbel – członek
 • pwd. Kamila Gajda – członek
 • pwd. Natalia Królik – członek

Zespół ds. promocji i informacji

 • phm. Natalia Gajda – szefowa: natalia.gajda2@zhp.net.pl
 • pwd. Julia Kurek – członek
 • phm. Paweł Kokoszka – członek
 • Bartosz Rauk- fotograf
 • Jakub Gruk – członek
 • Alan Kłus – fotograf

Zespół ds. pracy z kadrą

 • phm. Aleksandra Sarniak – szefowa; aleksandra.sarniak@zhp.net.pl
 • pwd. Julia Strzelecka
 • pwd. Marta Bińkowska
 • pwd. Pola Drabek

Zespół ds. pozyskiwania środków

 • phm. Jerzy Dorenda
 • phm. Mariusz Rok
 • hm. Jolanta Dudek

Komisja historyczna

 • hm. Jolanta Dudek
 • hm. Stanisława Zgryźniak
 • pwd. Jakub Wnuk
 • pwd. Adam Pałucha

Pozostali funkcyjni hufca

 • phm. Maciej Zimoch- kwatermistrz
 • phm. Natalia Gajda- rzecznik prasowy hufca