Komenda Hufca


hm. Michał Wnuk

Komendant hufca


hm. Jolanta Dudek

Skarbniczka hufca


phm. Natalia Gajda

Zastępca komendanta ds. promocji i wypoczynku


phm. Aleksandra Sarniak

Zastępca komendanta ds. pracy z kadrą


pwd. Natalia Królik

Zastępca komendanta ds. organizacyjnych


pwd. Aleksandra Kleszcz

Członek komendy ds. specjalności


pwd. Klaudia Artecka

Członek komendy ds. programu