1,5% – wesprzyj harcerstwo

Dlaczego my?

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. ZHP znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku dochodowego.

Podczas rozliczania tegorocznego PIT-u pomyśl o swoim dziecku i przekaż 1,5% na jego harcerską przygodę! Jak to zrobić? Zaloguj się do Portalu Podatkowego i wskaż ZHP w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swój 1,5%. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS – 0000273051 – ZHP Chorągiew Śląska, Hufiec Ziemi Zawierciańskiej oraz ewentualnie nazwę jednostki.

Jak to zrobić?

KROK 1. Wypełnić zeznania roczne PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) u201d wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000273051.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające u201d. (poz. 127, 129 u2013 PIT-28, poz. 303, 305 u2013 PIT-36, poz. 106, 108 u2013 PIT-36L, poz. 124, 126 u2013 PIT-37, poz. 59, 61 u2013 PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 u2013 PIT-28, poz. 304 u2013 PIT-36, poz. 107 u2013 PIT-36L, poz. 125 u2013 PIT-37, poz. 60 u2013 PIT-38).

  1. Numer KRS
  2. 1,5% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
  3. Cel szczegółowy – nazwa jednostki
  4. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych o podatniku dla OPP

KROK 2. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 

Niestety, tak jak każdy podatnik, nie możesz podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji. Dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku, np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Co zrobimy z otrzymanym 1,5%?

  • Opracujemy kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP rozwijać będziemy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim.
  • Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania.
  • Rozwiniemy możliwości, które daje infrastruktura naszego hufca – poszerzymy ofertę Harcerstwa w ruchu, udoskonalimy bazę obozową, do której nasi harcerze mają dostęp przez prawie cały rok, zadbamy o atrakcyjny i nowoczesny sprzęt do prowadzenia obozów i zimowisk oraz zajęć śródrocznych.
  • Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego. Zadbamy o kroniki, pamiątki, a także postaramy się o stworzenie wystawy Historii Harcerstwa na Ziemi Zawierciańskiej.