Składki

Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja pożytku publicznego. My, instruktorzy ZHP, robimy wszystko, żeby jak najlepiej realizować misję naszej organizacji. Potrzebujemy jednak środków na działalność. W ZHP obowiązuje więc składka członkowska wynosząca 23 złotych za każdy miesiąc.

Składka jednoznacznie weryfikuje to, czy ktoś należy do Związku Harcerstwa Polskiego.  Każde dziecko dzięki temu może uczestniczyć w zbiórkach, na których otrzymuje wszelkie niezbędne materiały programowe oraz kolejne oznaczenia na swój mundur, m.in. chustę, krzyż harcerski, pagony, oznaczenia stopni.

Dzięki składce, która trafia na wyższe szczeble struktury każdy harcerz posiada ubezpieczenie OC oraz NNW, może brać udział w różnych wydarzeniach – zlotach, rajdach, biwakach. Również tych zagranicznych. 

Główna Kwatera, dzięki swojej części składki opłaca członkostwo w międzynarodowych organizacjach skautowych oraz zbiera kapitał żelazny, który stanowi zabezpieczenie organizacji na wypadek nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowo ZHP, jako stowarzyszenie jest zobowiązane do przestrzegania wielu różnorodnych przepisów i prowadzenia m.in. sprawozdawczości finansowej i to właśnie składka umożliwia legalne prowadzenie harcerskich działań. Musimy więc opłacać m.in. koszty zatrudnienia księgowych czy techników, dzięki którym nasi harcerze mogą bez problemu się rozwijać.

Ile to kosztuje?

Podstawowa składka członkowska pobierana od każdego harcerza, od zucha po instruktora, to 23 złotych miesięcznie. Z tej kwoty część zostaje przekazana drużynom na ich działalność, część trafia do hufca, a reszta do wyższych władz ZHP.

Składki należy wpłacać bezpośrednio na konto Hufca, z tytułem według schematu:

ROK- imię i nazwisko dziecka – kod jednostki – kwartał

Np. 2024-Joanna Kowalska – 15140 – 03

Numer konta: 51 1140 1010 0000 3471 7900 1001 (mBank)

Zalecamy płatność z góry za cały rok (276 zł), za pół roku (138 zł) lub kwartalnie (po 69 zł/kwartał).

Kody drużyn harcerskich dostępne są TUTAJ, a gromad zuchowych TUTAJ