Komisja Stopni Instruktorskich

W życiu niektórych harcerzy przychodzi moment, w którym wkraczają na ścieżkę instruktorską. Aby ułatwić te pierwsze kroki, ale również dalszą podróż, zgromadziliśmy tutaj informacje dotyczące wymagań na próby instruktorskie, wzory wniosków dotyczących prób instruktorskich, a także informacje o terminach posiedzeń KSI.

Przewodnicząca KSI: hm. Krystyna Czapla

E-mail: krycza@gmail.com

Spotkania Komisji Stopni Instruktorskich odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w budynku hufca.