Czym jest harcerstwo?

To ruch dla dzieci i młodzieży. To miejsce, w którym harcerze pod okiem wykształconych instruktorów mogą poznawać świat, zdobywać sprawności na całe życie, a to wszystko w poczuciu braterstwa, ucząc się służby bliźniemu, Ojczyźnie i Bogu.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Harcerstwo jest dla wszystkich osób – niezależnie od płci, wieku, narodowości, wyznania czy statusu społecznego. Działamy w kilku pionach wiekowych, dzięki czemu dzieci i młodzież mają możliwość rozwijać się w grupie rówieśników i tworzyć przyjaźnie na całe życie.

Zuchy mają 6-10 lat.
Harcerze – 10-13.
Harcerze starsi – 13-16.
Wędrownicy – 16-21.
Instruktorzy – to osoby od 16 roku życia, które zdobyły stopień instruktorski.
Starszyzna – to osoby po 21 roku życia, które nie zostały instruktorami.

Trzy filary naszego działania to służba, praca nad sobą i braterstwo.