Informacja

plakietkaUE

Hufiec Ziemi Zawierciańskiej przystąpił do realizacji projektu:
„Turystyka z ZHP na sześć – poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu poprzez inwestycje w bazę noclegową i gastronomiczną ośrodków harcerskich w województwie śląskim” nr UDA-RPSL.03.01.02-00-035/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013″