POSIEDZENIE KSI

Najbliższe posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się 31 lipca o godzinie 16 w biurze hufca. 😊

Komisja prosi zainteresowanych o wcześniejszy kontakt. 📞