Rozkazy

RL 9/2018

Hufiec ZHP
Ziemi Zawierciańskiej

Chorągiew Śląska ZHP
Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 1
hufiec@zawiercie.zhp.pl (32) 67-213-32
Bank Śląski 64 1050 1591 1000 0008 0065 1994

 

Rozkaz L9/2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Ziemi Zawierciańskiej
Zawiercie, 25.09.2018r

2.Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1.Powołuje z dniem 13.09.2018r Sztab Rajdu Nocnego „Łapmy Duchy” i powołuje w jego skład:

pwd. Bartosz Widera – szef Sztabu

pwd. Piotr Kajdan

pwd. Radosław Drozdowicz

– HO Maciej Lipski

pwd. Natalia Gajda

pwd. Paulina Fidyk

2.3.2.Z dniem 24.09.2018r odwołuje Szefa Zespół ds. Promocji i Informacji druha Maciej Wróbla.

2.3.3.Z dniem 24.09.2018r powołuje Namiestnictwo wielopoziomowe.

2.3.4. Z dniem 24.09.2018r mianuję pwd. Macieja Wróbla namiestnikiem Namiestnictwa wielopoziomowego.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Z dniem 16.09.2018r zamykam okres próbny i przyjmuje w poczet drużyn Hufca Ziemi Zawierciańskiej drużynę harcerską działająca w Łazach, nadaje jej nazwę „Ostaniec” i numer 53.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużyn

3.3.1. Mianuję z dniem 16.09.2018r druhnę Julię Kurek drużynową 53 drużyny harcerskiej „Ostaniec”.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.09.2018r zamykam próbę , przyznaje stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę:

– Julię Kurek

12. Pochwały, wyróżnienia , nagrody.

12.1. Składam podziękowania następującym harcerzom , za przygotowanie bazy do HAL 2018:

Maciej Zimoch

– Maciej Nocoń

– Wiktoria Piasecka

– Wiktoria Pakulak

– Wiktor Wacławik

– Weronika Kadłubek

– Maciej Mroziński

– Sebastian Leks

– Patryk Raczyński

– Maciej Lipski

– Piotr Kajdan

– Karolina Kurek

– Aleksandra Serzysko

12.2. Składam podziękowania następującym harcerzom za prace kwatermistrzowskie na bazie w Kostkowicach podczas HAL 2018:

Sebastian Leks, Wiktoria Pakulak , Martyna Grochalska, Zuzanna Stankowska, Julia Czernek, Zofia Bąba, Wiktoria Wiejak, Wiktoria Kuźnicka, Klaudia Dzidowska, Emilia Lorek, Anna Kmietowicz, Rafał Klich, Sandra Klich, Agata Smolarek, Marta Bińkowska, Julia Witczyk, Kamila Gajda, Patryk Raczyński, Wiktoria Kaźmierczak, Dominika Adamczyk, Marcelina Janus, Wiktor Golik, Julia Seweryn, Weronika Kadłubek, Wiktor Wacławik, Wiktoria Piasecka, Wiktoria Cybulska, Jakub Pompka.

12.3. Składam podziękowania dla kadry obozu wędrownego 69 HDT im. M. Zaruskiego w składzie:

– Bartosz Widera

– Maciej Wróbel

– Piotr Kajdan

12.4. Podziękowania nalezą się kadrze kolonii zuchowej oraz obozu harcerskiego:

– phm. Lidia Słaboń

pwd. Marlena Wróbel

– Anna Szerenos

– Natalia Królik

– Daria Gwóźdź

pwd. Natalia Gajda

pwd. Aleksandra Sarniak

pwd. Angelika Kańtoch

pwd. Maciej Wróbel

– Ewa Kurzak

– Izabela Kubasik

12.5. Szczególne podziękowania nalezą się kadrze wychowawców, którzy byli na Zlocie w Gdańsku :

pwd. Natalia Gajda

pwd. Aleksandra Sarniak

pwd. Angelika Kańtoch

pwd. Maciej Wróbel

12.6. Dziękuję następującym drużynom, które brały udział w uroczystościach obchodów 1 września w Zawierciu : 10 ZDH im. Orląt Lwowskich, 21 ZDH im. U. Leszczyńskiej, 69 HDT im. M. Zaruskiego oraz 1 GDH „Amonit „ i 53 DH „Ostaniec”- za wystawienie warty w Łazach.

12.7. Składam podziękowania następującym harcerzom za reprezentowanie Hufca Ziemi Zawierciańskiej podczas pikniku NGO w Zawierciu:

pwd. Natalia Gajda

– Julia Czernek

– Anna Kmietowicz

– Kacper Szopa

– Natalia Królik

– Sandra Klich

– Patryk Raczyński

– Maciej Lipski

12.8. Dziękuję przedstawicielom drużyn, które reprezentowały Hufiec Ziemi Zawierciańskiej na tegorocznym HIP-ie, a mianowicie: 69 HDT im. M. Zaruskiego, 10 ZDH im. Orląt Lwowskich, GDH „Amonit” oraz 21 ZDH im. U. Leszczyńskiej.

12.9. Dziękuje 8 drużynie harcerskiej z Poręby za zorganizowanie świeczkowiska pod hasłem :” Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie.

12.10. Dziękuję harcerzom z 69 HDT im. M. Zaruskiego za udział w Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Wieży Spadochronowej.

13. Inne

13.1. Hufiec Ziemi Zawierciańskiej informuje, że wręczył statuetki w ramach podziękowań za wsparcie finansowe dotyczące Zlotu w Gdańsku dla Pana Prezydenta miasta Zawiercie Witolda Grima oraz właściciela firmy transportowej „Mati – trans” Pana Krzysztofa Żurka.

hm. Dorota Latko