Rozkazy

RL 8/2018

Hufiec ZHP
Ziemi Zawierciańskiej

Chorągiew Śląska ZHP
Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 1
hufiec@zawiercie.zhp.pl (32) 67-213-32
Bank Śląski 64 1050 1591 1000 0008 0065 1994

 

Rozkaz L8/2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Ziemi Zawierciańskiej
Zawiercie, 31.08.2018r

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1.Rozwiązuje z dniem 31.08.2018r Sztab organizacyjny Zlotu w Gdańsku 2018 ,

w składzie:

– komendantka : pwd. Natalia Gajda

patrolowy: pwd. Maciej Nocoń

patrolowa: pwd. Angelika Kańtoch

– patrolowa: pwd. Aleksandra Sarniak

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki.

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.08.2018r otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie:

– Izabeli Kubasik.

hm. Dorota Latko