Rozkazy

RL 7/2018

Hufiec ZHP
Ziemi Zawierciańskiej

Chorągiew Śląska ZHP
Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 1
hufiec@zawiercie.zhp.pl (32) 67-213-32
Bank Śląski 64 1050 1591 1000 0008 0065 1994

 

Rozkaz L7/2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Ziemi Zawierciańskiej
Zawiercie, 31.07.2018r
 2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rowiązuje z dniem 31.07.2018r Sztab obozu wędrownego 69 HDT im. M. Zaruskiego, w składzie:
– komendant: Bartosz Widera
– kwatermistrz: Piotr Kajdan
– wychowawca: Maciej Wróbel
13. Inne
13.1. Hufiec Ziemi zawierciańskiej informuje, iż na Zjeździe Nadzwyczajnym HZZ w dniu 21.06.2018r wybrano 2 Delegatów na Zjazd Chorągwi Śląskiej:
– druhnę pwd. Karolinę Kurek
– druha phm. Michała Wnuka

hm. Dorota Latko