Rozkazy

RL 6/2018

Hufiec ZHP
Ziemi Zawierciańskiej

Chorągiew Śląska ZHP
Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 1
hufiec@zawiercie.zhp.pl (32) 67-213-32
Bank Śląski 64 1050 1591 1000 0008 0065 1994

 

Rozkaz L6/2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Ziemi Zawierciańskiej
Zawiercie, 28.06.2018r

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L8/2018 z dnia 18.06.2018r

1. Zarządzenia i informacje.

1.2. Informacje

1.2.20. Zgodnie z pkt. 2 Ordynacji Wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego przyjętą Uchwałą nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r.- Ordynacja wyborcza ZHP powołuję pełnomocnika na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Ziemi Zawierciańskiej – hm. Dorota LATKO

CZUWAJ!

hm. Anna PETERKO

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaje do wiadomości, że Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej na swoim posiedzeniu z dnia 12.06.2018r podjęła Uchwałę nr 9/2018 z dnia 12.06.2018r w sprawie sfinansowania wyjazdu kadry HZZ na Zlot w Gdańsku.

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1.Powołuje z dniem 28.06.2018r Sztab obozu wędrownego 69 HDT im. M. Zaruskiego, który odbędzie się w dniach: 16.07. – 22.07.2018r w składzie:

– komendant : Bartosz Widera

– kwatermistrz: Piotr Kajdan

– wychowawca: Maciej Wróbel

 

hm. Dorota Latko