Rozkazy

RL 3/2018

 

Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Zawiercie, 29.03.2018r

Komendantka Hufca

Ziemi Zawierciańskiej

Rozkaz L3/2018

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L02/2018 z dnia 22.02.2018r

 

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L s1/2018 z dnia 22.02.2018r.

 1. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.3. Pochwały

11.3.1. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP

Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

Chorągiew Śląska ZHP

lp. stopień imię NAZWISKO hufiec
175 pwd. Natalia GAJDA Ziemi Zawierciańskiej
180 pwd. Karolina KUREK Ziemi Zawierciańskiej
191 pwd. Bartosz WIDERA Ziemi Zawierciańskiej

 

Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom – drużynowym, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy

 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L04/2018 z dnia 19.03.2018r

13.2 Pochwały

13.2.1. Udzielam pochwały za udział w Zimowym Zlocie Chorągwi Śląskiej następującym Komendantom Hufców:

– hm. Dorocie LATKO                                  Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

 1. Inne

15.3. Podaję do wiadomości wyniki Współzawodnictwa Hufców za rok 2017:

I miejsce: Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L05/2018 z dnia 30.03.2018r

15.4. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs przewodnikowski organizowany przez Hufiec Jastrzębie Zdrój:

– dh. Natalia KRÓLIK                                                                       Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

– dh. Maciej LIPSKI                                                              Hufiec Ziemi Zawierciańskie

 1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1.Podaje do wiadomości, że  Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej na swoim posiedzeniu z dnia: 01.03.2018r podjęła Uchwałę nr 5/2018 z dnia 01.03.2018r w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP.

1.2.2. Podaje do wiadomości, że Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej na swoim posiedzeniu z dnia: 01.03.2018r podjęła Uchwałę nr 6/2018 z dnia 01.03.2018r w sprawie sfinansowania wyjazdu 1 GDH „Amonit” na X Jubileuszowe Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Śląskiej ZHP w Czechowicach – Dziedzicach w dniu 03.03.2018r.

 1. Hufiec
  • Zwolnienia w komendzie hufca
   • Na wniosek Przewodniczącego Kapituły Wędrowniczej, zwalniam z funkcji członka KW druhnę Agnieszkę Cupiał.
   • Zwalniam z funkcji instruktora ds. kształcenia w Hufcu druhnę Agatę Ślęzak

2.2.Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję druhnę pwd. Karolinę Kurek instruktorem odpowiedzialnym za prace z kadrą.

2.2.2. Na wniosek przewodniczącego Kapituły Wędrowniczej powołuję na członka KW druhnę  Wiktorie Piasecką.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Z dniem 01.03.2018r odwołuję druha phm. Pawła Kokoszkę z funkcji  Komendanta  zimowiska HZZ w Wapienicy.

 1. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Nadaje 3  Gromadzie Zuchowej druha phm. Michała Wnuka działającej przy IV Szczepie im. BON „ Zawiercie” nazwę: Zwinne wiewiórki”.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuje druhnę Natalię Królik drużynową 3 GZ „Zwinne wiewiórki” działającej przy IV Szczepie BON „Zawiercie”.

3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 3 GZ „Zwinne wiewiórki” phm. Michała Wnuka.

 1. Pochwały , wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuję następującym osobom za zorganizowanie tegorocznego Dnia Myśli Braterskiej w Porębie: dh, Agnieszce Rok- Ślusarczyk, Wiktorii Piaseckiej, Ewie Kurzak, Magdalenie Halabie,Weronice Kadłubek, Wiktorii Pakulak, Martynie Grochalskiej oraz Aleksandrze Sarniak.

12.2.Dziękuje druhnom Justynie Nicoś i Aleksandrze Serzysko, za przeprowadzenie tegorocznych XXIV Marcowych Spotkań z Piosenką.

12.3. Gratuluje wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom XXIV Marcowych Spotkań

z Piosenką.

12.4. Gratulacje należą się harcerzom z V Szczepu „Orlich Gniazd” za zajęcie 2 miejsca

w X Jubileuszowych Mistrzostwach Pływackich Chorągwi Śląskiej ZHP  , mających miejsce w Czechowicach – Dziedzicach w dniu: 03.03.2018r.

Komendantka Hufca hm. Dorota Latko