Rozkazy

RL 4/2018

Hufiec ZHP
Ziemi Zawierciańskiej

Chorągiew Śląska ZHP
Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 1
hufiec@zawiercie.zhp.pl (32) 67-213-32
Bank Śląski 64 1050 1591 1000 0008 0065 1994

 

Rozkaz L4/2018

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Ziemi Zawierciańskiej
Zawiercie, 27.04.2018r

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L06/2018 z dnia 26.04.2018r

4.5. Rozwiązania i powołania zespołów.
4.5.1. Rozwiązuję z dniem 26.04.2018r. Zespół ds. Współzawodnictwa Hufców w następującym składzie:
– hm. Dorota LATKO Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

4.5.2. Powołuję z dniem 26.04.2018r. Zespół ds. Współzawodnictwa Hufców w następującym składzie:
– hm. Dorota LATKO Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

15. Inne
15.1. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły kurs podharcmistrzowski „Twój Ruch” organizowany przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską „Iskra”:

– pwd. Bartosz WIDERA Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

15.2. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich organizowane przez Chorągwianą Szkołę Instruktorską:

– pwd. Bartosz WIDERA Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

15.3. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły Kurs Kadry Kształcącej „KROKUS”:
– pwd. Karolina KUREK Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

CZUWAJ!

hm. Anna PETERKO

Zarządzenia i informacje
1.1.Zarządzenie

1.1.1.Działając na podstawie statutu ZHP § 48 pkt 4 oraz w oparciu o Uchwałę nr 7/XL Rady naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018r w sprawie terminarza zjazdów hufców w 2018, Uchwała Komendy Hufca nr 8/2018 z dnia 05.04.2018r zwołuje na dzień 21.06.2018r., na godzinę 17:00 Zjazd Nadzwyczajny Hufca Ziemi Zawierciańskiej w sprawie wyboru Delegata na Zjazd Chorągwi. Zjazd Hufca ZHP Ziemi Zawierciańskiej odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Piłsudskiego 117 w Zawierciu.
1.2. Informacje
1.2.1. Podaje do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjeździe:

Lp.

Stopień, nazwisko i imię

Funkcja

1

pwd. Bryła Małgorzata

Członek Hufcowej Kapituły Wędrowniczej

2

hm. Czapla Krystyna

Przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

3

pwd. Cholewka Agata

Drużynowa 59 DH NS w Zawierciu

4

phm. Dorenda Jerzy

Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej

5

hm. Dudek Jolanta

Skarbnik Hufca Ziemi Zawierciańskiej

6

pwd. Gajda Natalia

Drużynowa 21 ZDH w Zawierciu

7

pwd. Giewon Andrzej

Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

8

pwd. Janus Małgorzata

Drużynowa 21 GZ w Ciągowicach

9

pwd. Kańtoch Angelika

Członek Hufcowej Kapituły Wędrowniczej

10

phm. Kokoszka Paweł

Z-ca Komendantki Hufca Ziemi Zawierciańskiej ds. programowych

11

pwd. Koszewska Karolina

Członek Hufcowej Kapituły Wędrowniczej

12

pwd. Kurek Karolina

Drużynowa 1 GDH w Łazach

13

hm. Latko Dorota

Komendantka Hufca Ziemi Zawierciańskiej

14

pwd. Lis-Koclęga Ewa

Informatyk Hufca Ziemi Zawierciańskiej

15

pwd. Miklas Anna

Opiekun 76 DH w Zawierciu

16

pwd. Mroziński Bartłomiej

Administrator strony internetowej Hufca Ziemi Zawierciańskiej

17

phm. Mucha Katarzyna

Instruktor ds. tworzenia dokumentacji dot. korzystania ze środowiska

18

pwd .Nitecka Małgorzata

Drużynowa 11 GZ w Zawierciu

19

pwd. Nocoń Maciej

Członek Komendy Hufca Ziemi Zawierciańskiej

20

pwd. Nowicki Przemysław

Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

21

pwd. Pałucha Adam

Członek Zespołu Promocji i Informacji

22

pwd. Wróbel Marlena

Drużynowa 9 WDH w Zawierciu

23

phm. Rok Mariusz

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

24

pwd. Rozpara – Kożar Justyna

Członek Komendy Hufca Ziemi Zawierciańskiej oraz drużynowa 1 GZ w Wysokiej

25

pwd. Rzepecka – Jach Małgorzata

Opiekun 1 GDH w Łazach

26

pwd. Sarniak Aleksandra

Drużynowa 10 ZDH w Zawierciu

27

phm. Słaboń Lidia

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

28

pwd. Słomska – Krzysztofczyk Iwona

Drużynowa 2 GZ w Zawierciu

29

pwd. Szlachta Łukasz

Członek Hufcowej Komisji Historycznej

30

hm. Szwaciński Władysław

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

31

pwd. Ślusarczyk-Rok Agnieszka

Drużynowa 8 DH w Porębie

32

Szerenos Anna

Drużynowa Próbnej GZ „Ufoludki”

33

pwd. Widera Bartosz

Drużynowy 69 HDT w Zawierciu

34

pwd. Wnuk Jakub

Członek Hufcowej Komisji Historycznej

35

phm. Wnuk Michał

Komendant IV Szczepu BON w Zawierciu

36

pwd. Wróbel Maciej

Szef Zespołu Promocji i Informacji

37

hm. Zgryźniak Stanisława

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

38

Wiktoria Gizińska

Drużynowa 76 DH im. A. Janowskiego w Zawierciu

39

phm. Zimoch Maciej

Z-ca Komendantki Hufca Ziemi Zawierciańskiej ds. organizacyjnych

1.2.2. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej na swoim posiedzeniu z dnia 05.04.2018r podjęła Uchwałę nr 7/2018 z dnia 05.04.2018r w sprawie dofinansowania zakupu polarów dla harcerzy z 9 WDH „Kosmonautów” z Zawiercia.
1.2.3. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej na swoim posiedzeniu z dnia 05.04.2018r podjęła Uchwałę nr 8/2018 z dnia 05.04.2018r w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Ziemi Zawierciańskiej w sprawie wyboru Delegata na Zjazd Chorągwi Śląskiej.
Hufiec
2.3. Powołani i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuje z dniem 05.04.2018r Sztab Zlotu Hufca Ziemi Zawierciańskiej, zaplanowanego na 16-17.06.2018r w Kostkowicach w składzie:
– Natalia Gajda – szef Sztabu
– Aleksandra Sarniak – członek
– Radosław Drozdowicz – członek
– Natalia Królik – członek
2.3.2. Powołuje z dniem 05.04.2018r Sztab Operacji Overlord 2018, zaplanowanego na dzień 26.05.2018 w Smoleniu w składzie ;
– Maciej Lipski – szef Sztabu
– Wiktoria Gizińska – z-ca szefa Sztabu ds. trasy i fabuły
– Piotr Szymala – z-ca szefa Sztabu ds. promocji
– Piotr Kajdan – z-ca szefa Sztabu ds. logistyki
– Paulina Fidyk – członek
– Judyta Kura – członek
– Klaudia Artecka – członek
– Julia Seweryn – członek
– Wiktoria Wiejak – członek

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika
7.1.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.04.2018 zamykam próbę, przyznaje stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha:
– Piotra Kajdana
7.2. Otwarcie próby na stopie przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.04.2018r otwieram próbe na stopień przewodniczki druhnie:
– Justynie Nicoś

hm. Dorota Latko