Rozkazy

RL 2/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                           Zawiercie, 28.02.2018r

Komendantka Hufca

Ziemi Zawierciańskiej

Rozkaz L2/2018

 

 1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1.Podaje do wiadomości, że  Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej na swoim posiedzeniu z dnia: 01.02.2018r podjęła Uchwałę nr 2/2018 z dnia 01.02.2018r w sprawie dopłaty do wyjazdu na zimowisko w Wapienicy dla kadry młodzieżowej.

1.2.2. Podaje do wiadomości, że  Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej na swoim posiedzeniu z dnia: 01.02.2018r podjęła Uchwałę nr 3/2018 z dnia 01.02.2018r w sprawie nieodpłatnego przekazania naszywek mundurowych członkom IV Szczepu BON z Zawiercia.

1.2.3. Podaje do wiadomości, że  Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej na swoim posiedzeniu z dnia: 01.02.2018r podjęła Uchwałę nr 4/2018 z dnia 01.02.2018r w sprawie dofinansowania do kursu drużynowych zuchowych dla dh. Natalii  Królik.

 1. Hufiec

2.2.Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1. Na wniosek przewodniczącej hufcowej  Komisji Stopni Instruktorskich , mianuję dh. phm. Mariusza Roka zastępcą przewodniczącego  KSI ds. współpracy z opiekunami prób.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Z dniem 01.02.2018r powołuje druha phm. Pawła Kokoszkę Komendantem zimowiska HZZ w Wapienicy.

2.3.2. Rozwiązuje z dniem 27.02.2018r Sztab Dnia Myśli Braterskiej w składzie:

– pwd. Agnieszka Rok – Ślusarczyk – Szefowa Sztabu

– dh. Wiktoria Piasecka – członek

– dh. Zuzanna Stankowska – członek

– dh. Wiktoria Pakulak – członek

-dh. phm. Paweł Kokoszka – członek

2.3.3. Z dniem 26.02.2018r odwołuje ze składu Zespołu Promocji i Informacji następujące osoby:

 • Karolinę Koszewską
 • Paulinę Fidyk
 • Weronikę Kadłubek
 • Wiktorię Gizińską

2.3.4.Powołuje sztab organizacyjny Zlotu  w Gdańsku 2018:

 • Natalia Gajda – komendantka
 • Maciej Wróbel – patrolowy
 • Angelika Kańtoch – patrolowa
 • Aleksandra Sarniak – patrolowa
 1. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Z dniem 01.02.2018r rozwiązuje 1 GZ „Przyjaciele Zielonej Planety” z Wysokiej.

3.2.2. Otwieram okres próbny 6 gromadzie zuchowej „Ufoludki” działającej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu .

3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Z dniem 01.02.2018r zwalniam z funkcji drużynowej 1 GZ „Przyjaciele Zielonej Planety” z Wysokiej dh. pwd. Justynę Kożar – Rozpara

3.3.2. Z dniem 01.02.2018r zwalniam z funkcji przybocznej 1 GZ ”Przyjaciele Zielonej Planety”  z Wysokiej dh. Annę Białas.

3.3.3. Mianuje dh Annę Szerenos drużynową  6 próbnej gromady zuchowej „Ufoludki” .

 

 1. Szczepy, związki drużyn

5.1. Nadanie imion, nazw , sztandarów

5.1.1. Nadaje V Szczepowi działającemu przy Hufcu Ziemi Zawierciańskiej imię „Orlich Gniazd” .

5.2. Powołania i rozwiązania szczepów , związków drużyn

5.2.1. Powołuje V Szczep działający przy  Hufcu Ziemi Zawierciańskiej, w skład którego wchodzą następujące gromady i drużyny:

– 1 GDH „Amonit” z Łaz

– PDH „Ostaniec” z Łaz

– 13 GZ „Dobrych Czarodziejów” z Łaz

5.3.Mianowania i zwolnienia w szczepach i związkach drużyn

5.3.1.Mianuję pwd. Karolinę  Kurek komendantką V Szczepu im. „Orlich Gniazd” przy Hufcu Ziemi Zawierciańskiej.

 1. Pochwały , wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuję druhnom: Wiktorii Pakulak, Martynie Grochalskiej oraz Wiktorii Piaseckiej za przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu  metodyką harcerską.

.Sprostowania

14.1. Informuję , że w rozkazie L9/2016 z dnia 29.09.2016r w punkcie 3.2. błędnie podano datę zawieszenia działalności 7 GZ „Dzikie Zwierzaki” . było: zawieszam działalności

7 gromady zuchowej na okres :01.09.2016 – 30.06.2017, powinno być: 01.09.2016 – 01.09.2018r.

hm. Dorota Latko