Rozkazy

RL 1/2018

Chorągiew Śląska ZHP
Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 1
hufiec@zawiercie.zhp.pl (32) 67-213-32
Bank Śląski 64 1050 1591 1000 0008 0065 1994

 

 

Hufiec ZHP
Ziemi Zawierciańskiej
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendantka Hufca Ziemi Zawierciańskiej
Zawiercie, 29.01.2018r

 

Rozkaz L1/2018

 

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej L32/2017 z dnia 30.12.2017r

  1. Inne

15.2. Podaje do wiadomości listę osób, które ukończyły 16 godzinny Kurs Pierwszej Pomocy organizowany przez Inspektorat Ratowniczy oraz Chorągwianą Szkołę Instruktorską Chorągwi Śląskiej:

– Druh Maciej LIPSKI          Hufiec Ziemi Zawierciańskiej

  1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaje do wiadomości, że Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej na swoim posiedzeniu w dniu 18.01.2018r podjęła Uchwałę nr 1/2018 w sprawie dofinansowania wyjazdu na  Konferencje Specjalnościowa „w połowie drogi…” dla 3 harcerzy.

  1. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji , komend kursów.

2.3.1. Powołuję z dniem 18.01.2018r Sztab Dnia Myśli Braterskiej w składzie:

–  pwd. Agnieszka Rok – Ślusarczyk – Szefowa  Sztabu

– dh Wiktoria Piasecka – członek

– dh. Zuzanna Stankowska – członek

– dh Wiktoria Pakulak – członek

– dh phm. Paweł Kokoszka – członek

2.3.2. Powołuje z dniem 18.01.2018r Sztab XXIV Marcowych Spotkań z Piosenką w składzie:

– dh phm. Paweł Kokoszka – Szef Sztabu

– dh Wiktoria Piasecka

– dh Ewa Kurzak

– dh Karolina Dębska

  1. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.2. Z dniem 29.01.2018r otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łazach.

3.3.Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuje dh Julie Kurek drużynową próbnej drużyny harcerskiej działającej przy SP nr 1 w Łazach.

3.3.2. Opiekunem próbnej DH w Łazach zostaje dh pwd. Małgorzata Rzepecka – Jach.

7.Mianowanie instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.01.2018r zamykam próbę, przyznaje stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny:

  • Pauliny Fidyk

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.01.2018r otwieram próbę na stopień przewodnika , następującym harcerzom:

  • Anna Szerenos
  • Jakub Kasprzak

hm. Dorota Latko