Zjazd Nadzwyczajny HZZ – prawo wyborcze

Podaje do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjeździe (lista w rozwinięciu):

 

Dodatkowo informujemy o dodaniu RL4/2018

Podaje do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjeździe:

Lp.

Stopień, nazwisko i imię

Funkcja

1

pwd. Bryła Małgorzata

Członek Hufcowej Kapituły Wędrowniczej

2

hm. Czapla Krystyna

Przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

3

pwd. Cholewka Agata

Drużynowa 59 DH NS w Zawierciu

4

phm. Dorenda Jerzy

Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej

5

hm. Dudek Jolanta

Skarbnik Hufca Ziemi Zawierciańskiej

6

pwd. Gajda Natalia

Drużynowa 21 ZDH w Zawierciu

7

pwd. Giewon Andrzej

Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

8

pwd. Janus Małgorzata

Drużynowa 21 GZ w Ciągowicach

9

pwd. Kańtoch Angelika

Członek Hufcowej Kapituły Wędrowniczej

10

phm. Kokoszka Paweł

Z-ca Komendantki Hufca Ziemi Zawierciańskiej ds. programowych

11

pwd. Koszewska Karolina

Członek Hufcowej Kapituły Wędrowniczej

12

pwd. Kurek Karolina

Drużynowa 1 GDH w Łazach

13

hm. Latko Dorota

Komendantka Hufca Ziemi Zawierciańskiej

14

pwd. Lis-Koclęga Ewa

Informatyk Hufca Ziemi Zawierciańskiej

15

pwd. Miklas Anna

Opiekun 76 DH w Zawierciu

16

pwd. Mroziński Bartłomiej

Administrator strony internetowej Hufca Ziemi Zawierciańskiej

17

phm. Mucha Katarzyna

Instruktor ds. tworzenia dokumentacji dot. korzystania ze środowiska

18

pwd .Nitecka Małgorzata

Drużynowa 11 GZ w Zawierciu

19

pwd. Nocoń Maciej

Członek Komendy Hufca Ziemi Zawierciańskiej

20

pwd. Nowicki Przemysław

Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

21

pwd. Pałucha Adam

Członek Zespołu Promocji i Informacji

22

pwd. Wróbel Marlena

Drużynowa 9 WDH w Zawierciu

23

phm. Rok Mariusz

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

24

pwd. Rozpara – Kożar Justyna

Członek Komendy Hufca Ziemi Zawierciańskiej oraz drużynowa 1 GZ w Wysokiej

25

pwd. Rzepecka – Jach Małgorzata

Opiekun 1 GDH w Łazach

26

pwd. Sarniak Aleksandra

Drużynowa 10 ZDH w Zawierciu

27

phm. Słaboń Lidia

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

28

pwd. Słomska – Krzysztofczyk Iwona

Drużynowa 2 GZ w Zawierciu

29

pwd. Szlachta Łukasz

Członek Hufcowej Komisji Historycznej

30

hm. Szwaciński Władysław

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

31

pwd. Ślusarczyk-Rok Agnieszka

Drużynowa 8 DH w Porębie

32

Szerenos Anna

Drużynowa Próbnej GZ „Ufoludki”

33

pwd. Widera Bartosz

Drużynowy 69 HDT w Zawierciu

34

pwd. Wnuk Jakub

Członek Hufcowej Komisji Historycznej

35

phm. Wnuk Michał

Komendant IV Szczepu BON w Zawierciu

36

pwd. Wróbel Maciej

Szef Zespołu Promocji i Informacji

37

hm. Zgryźniak Stanisława

Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich

38

Wiktoria Gizińska

Drużynowa 76 DH im. A. Janowskiego w Zawierciu

39

phm. Zimoch Maciej

Z-ca Komendantki Hufca Ziemi Zawierciańskiej ds. organizacyjnych